Pogledajte fotografije sa IV konferencije Vaša(r) ideja održane 12. decembra 2013. godine u Sarajevskom ratnom teatru.