Pogledajte fotografije sa VI konferencije “Vaša(r) ideja” upriličene u Sarajevskom ratnom teatru, 13. novembra 2014. godine.