O NAMA

Od 2012. godine Udruženje za kreativno učenje – PLUS gradi mostove između društva i mladih. Osmišljavajući kvalitetne edukativne programe za srednjoškolce i studente u Bosni i Hercegovini, potpomažemo stvaranju novih generacija uspješnih inovativnih ljudi. Mi smo neprofitna organizacija koja omogućava dodatnu edukaciju mladima kroz neformalno i informalno obrazovanje, pozitivno utičući na njihove živote pripremajući ih da budu bolji bosanskohercegovački građani kroz kvalitetno obrazovno i odgojno iskustvo. Pružajući im pozitivne uzore i dodatna znanje koje nisu predviđena formalnim nastavnim planovima i programima, utičemo na uspostavljanju valjanog vrijednosnog sistema kroz podizanja svijesti o bitnosti stremljenja ka znanju i vrijednom rada.

Naši programi podržavaju rad sa mladima, ali i sa institucijama kao i relevantnim pojedincima u različitim oblastima: obrazovanje, kultura, nauka, ljudska prava i dr. Svi programi imaju za cilj razvoj lokalne zajednice kroz podršku i razvoj:

  • kvalitetnih programa neformalnog i informalnog obrazovanja
  • kritičkog mišljenja i transfer znanja
  • pozitivnih uzora s ciljem postajanja dobrih učenika / studenata, građana svoje zemlje i svijeta
  • preuzimanja odgovornosti za vlastite odluke / postupke
  • sposobnosti mladih za (sam)oprocjenu stečenog znanja
  • pristupa dodatnom obrazovanju podjednako za sve
  • pozitivnih stavova o ljudima različitih od nas

MISIJA

Biti društveni servis u domenu obrazovanja i pružanje kvalitetnih usluga zajednici u kojoj djelujemo na način pomnog osmišljavanja i realiziranja projekata kroz koje ćemo naše društvo učiniti kvalitetnijim i ugodnijim za život.

VIZIJA

Postati u budućnosti vodeće udruženje u Kantonu Sarajevo i šire u oblasti neformalnog i informalnog obrazovanja temeljeno na međunarodnim iskustvima i pozitivnoj praksi.

Write a comment