Linux / FLOSS radionica za sarajevske srednjoškolce

Udruženje za kreativno učenje – PLUS i Mreža Vijeća učenika Kantona Sarajevo u saradnji sa IUSom prepoznali su važnost cjeloživotnog učenjai organizovali dvodnevni seminar za 150 srednjoškolaca Kantona Sarajevo. Osnovni cilj seminara jeste omogućiti mladim ljudima ovladavanje vještinama cjeloživotnog učenja, čime se uz formalno obrazovanje stvaraju kvalitetni temelji za nastavak školovanja, ali i aktivnim participiranjem u društvu. Eureka je namijenjena mladima uzrasta od 16 do 18 godina, a seminar je održan na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, 26.4 – 27.4.2012.

Posljednjih nekoliko godina usljed velikih i brzih promjena na tržištu rada evidentna je sve veća potreba u bh. društvu za dodatnom edukacijom mladih ljudi. Među najznačajnijim segmentima edukacije se svakako izdvaja ovladavanje vještinama cjeloživotnog učenja. Prezentacijske vještine, metode istraživanja, poslovna komunikacija, uloga dizajna u savremenom načinu života, samo su neke od tema koje će učesnici imati priliku slušati i aktivno participirati tokom dvodnevnog seminara.

Svjesni činjenice da je znanje jedina trajna vrijednost koju jedan čovjek može posjedovati, Udruženje PLUS i Mreža Vijeća učenika Kantona Sarajevo u suradnji sa Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu, organizovali su dvodnevni seminar pod nazivom Eureka. Cilj seminara jeste pomoći mladim ljudima u savladavanju životnih vještina koje će im u savremenom društvu omogućiti kvalitetniji i pozitivniji / zdraviji život.

Tokom dvodnevnog seminara učesnici su imali priliku da od različitih predavača bogatog iskustva steknu nova saznanja i razviju svijest o bitnosti stalnog usavršavanja i sticanja novih znanja. Seminar je osmišljen kao objedinjavanje znanja univerzitetskih predavača, srednjoškolskih nastavnika sa iskustvom rada na međunarodnim programima i starijih učenika koji su u svom dosadašnjem školovanju intenzivno radili na neformalnom obrazovanju.