XII Vaša(r) ideja: Sabina Čehajić-Clancy

Sabina Čehajić-Clancy je 2008. godine doktorirala u oblasti socijalne psihologije na Univerzitetu u Sussexu, a iste godine je dobila i nagradu za najbolju disertaciju Društva za psihološke studije socijalnih pitanja, a kasnije i Nagradu Harry Frank Guggenheim za hanbolju disertaciju.

Kao Chevening stipendista u Velikoj Britaniji je magistrirala u oblasti primjenjene socijalne psihologije.  Radila je u na polju odnosa među grupama, s posebnim fokusom na pomirenje u post-konfliktnim društvima, kolektivnim osjećajem krivnje i srama, moralne odgovornosti, dehumanizacije, identiteta žrtve, izvinjenja, itd.

Sada radi na Univerzitetu SSST gdje predaje političku psihologiju i vodi Balkanski institut za izučavanje konflikta, odgovornosti i pomirenja.  Pokrenula je i vodi prvi interdisciplinarni master program u oblasti analize konflikta i pomirenja na Balkanu, koji od oktobra 2014. godine postoji na Univerzitetu SSST.

Njen rad su prepoznali i finansijski podržali i British Council, Institut otvoreno društvo, Ministarstvo vanjskih poslova Velike Britanije, Švicarska ambasada, itd.  Sabina je objavila brojne stručne tekstove iz domena priznanja, grupne odgovornosti, krivice i opraštanja.

U proteklih deset godina rukovodila je i nadzirala dvanaest istraživačkih projekata, predstavila svoj rad na preko trideset nacionalnih i međunarodnih konferencija, i radila kao konsultantica za različite organizacije u Bosni i Hercegovini, među kojima su i UNICEF, UNDP, Centar za postkonfliktna istraživanja,  Save the Children UK, USAID, i druga.

Osim toga, članica je Međunarodnog udruženja za političku psihologiju, dio je uređivačkog odbora, Evropskog udruženja za socijalnu psihologiju i Udruženja za psihološke studije socijalnih pitanja, Međunarodnog udruženja istraživača genocida i Američkog udruženja psihologa.

Trenutno radi kao gostujuća predavačica i istraživačica na Univerzitetu Stanford na pitanjima vezanim za pozitivne emocije i vjerovanja u kontekstu konflikta.